Women-fellowship-2012.11.22-DStenlundKvinnorna i Kenya brukar jorden, skaffar ved och vatten och sköter matlagningen, männen ansvarar för ekonomin och representerar familjen utåt. Kvinnorna bidrar till försörjningen genom att sälja varor på marknaden.

SLEF:s arbete bland kvinnor består av hjälp till utbildning, kurser för kvinnor samt kvinno- och bibelgrupper. En del av missionärernas undervisning riktar sig speciellt till kvinnorna.

Ett stort problem i bland annat västra Kenya när det gäller kvinnor är att så många är änkor till följd av att deras män dött i aids. Kvinnor är i allmänhet mer benägna att låta testa sig, något som berättigar till gratis bromsmedicinering.

Missionärerna besöker de HIV-positiva, håller andakter och bibelstudier, uppmuntrar dem att gå med i stödgrupper och ger vid behov ekonomisk hjälp.

Kvinnoledarkurs-Atemo-2012-08-28-RutAbacka