Barn-2012.06.23-IngridJernI Kenya finns 16,5 miljoner barn i åldern 0–14 år (42 % av befolkningen). Söndagsskolan är barnens enda fritidssysselsättning, men en sysselsättning med evighetsvärde.

SLEF:s missionärer besöker regelbundet söndagsskolor och undervisar barnen. Därtill ordnar SLEF kurser för söndagsskollärare för att förkovra dem i bibelkunskap och troslära, men också för att uppmuntra dem i deras frivilliginsats.

I grundskolan fortsätter barnens kontakt till missionen genom den undervisning i kristendom som de får ta del av där.

Mawira-2013.08.24-InJern