Diakonin har en viktig funktion i satsningen på förebyggande hälsovård och, något som blir allt vanligare, direkt nödhjälp. För många familjer är livet en daglig kamp för tillvaron. Det är viktigt att människor i nöd får bevaras i sitt sammanhang i släkten eller byn.

Anka-i-Dago-2008.03.25-HNygardVid hembesök kan missionären förmedla både andligt och materiellt stöd. Många behöver hjälp med skolavgifter, hälsovård eller bara någon som lyssnar. Att missionären har tystnadsplikt uppskattas och värderas.

I Kenya ger SLEF direkt nödhjälp i form av punktinsatser vid olika nödsituationer, till exempel vid översvämningar. Andra nödhjälpsinsatser går till aidssjuka, barn och änkor.

Många nås via systematiska hembesök där olika behov uppdagas. Behoven kan vara ett plåttak, mediciner, skoluniformer, filtar, utsäde eller bidrag för plöjning.