KNilssons-team-pa-vag-fran-Maralal-2010.04.19I Kenya gör SLEF:s missionärer då och då evangelisationsresor till områden som är onådda av evangeliet om Jesus Kristus. Resorna görs ofta som systematiska hembesök i trakten eller genom att arrangera särskilda möten till vilka man kallar byns folk. Exempel på områden är Samburu, sydvästra Kenya och kusten längs Viktoriasjön.

En viktig del av evangelisationsarbetet i Kenya är stödet till kristna radioprogram på luospråket. Femton minuter långa radioprogram sänds varje vecka. De kan avlyssnas i nästan hela Kenya och kan förstås av de 3,5 miljoner människor som förstår luospråket.

Målet är att förmedla det frälsande evangeliet till de luo-talande människorna i Kenya. Särskild fokus läggs på de unga och på vad Bibeln har att säga till dem. Fyrtio euro möjliggör sändning av ett program på femton minuter.