RAbacka-undervisar-2012.05.10

SLEF stöder lutherskt församlingsarbete i Kenya genom att delta i söndagsskolarbetet och ungdomsverksamheten, genom predikouppgifter och undervisning i församlingarna samt genom diakoniverksamhet.

Arbetet i församlingarna ser till barnens, ungdomarnas och de vuxnas behov. Jämsides med den regelbundna gudstjänsten och söndagsskolan erbjuds bibelstudier, läger och körverksamhet.

AWallin-Atemo-2013.10.20-HHolmMissionen understöder utgivning av kristen litteratur, utbildning av församlingsanställda och mediaverksamhet.

Bibeln på luo, Muma Maler, har funnits sedan år 1953. En nytryckning av katekesen på luosKNilsson-2011.10.01-SSaramopråket är aktuell.

År 2020 utgavs ett lärarmaterial för söndagsskollärare på engelska. Sedan tidigare finns materialet på lokala stamspråk.

Sedan 2005 finns det ett material för grundskolans undervisning i luthersk lära: By Grace Through Faith.

Behovet av undervisning är stort. Kristen tro i Afrika är vid, men saknar ofta djup, brukar man ibland säga.

Vanliga ämnen som behandlas i undervisningen är vad Bibeln säger om olika saker, vad evangelisk-luthersk tro innebär och hur man ska leva som kristen.

Bogondi-2013.08.17-InJern