Skolbarn-08.07.22-GoranS

Totalt 25 skolor – grundskolor, förskolor, gymnasier och yrkesskolor – i Kenya får skolböcker via SLEF varje år.

Betala gärna för en eller flera skolböcker! En skolbok kostar 3 euro. Totalt behövs 1.800 böcker varje år.

Det normala i kenyanska skolor är att en skola med hundratals elever delar på cirka 30 böcker. SLEF:s skolboksprojekt har kommit till för att förse skolorna med ordentliga mängder skolböcker. 

Böckerna som delas ut är alla på engelska, Kenyas officiella språk. Böckerna omfattar alla skolämnen, och också lärarhandledningar ges till skolorna. 

Skolbarn-05.05.27-GoranSI vissa skolor delas också pulpeter ut. En pulpet kostar 10 euro.

Vid utdelningen av böckerna kallas hela skolan samman, och också föräldrarna inbjuds. Varje skola bidrar med insamlade medel till utdelningen. På så sätt blir skolboksprojektet något som förenar givarna i Finland med mottagarna i Kenya.

Eftersom Kenya är ett land med närmare 20 miljoner barn och unga, finns det många skolor som väntar på sin tur att få hjälp. Skolboksprojektet är därför ett långtidsprojekt som hjälper nya områden år efter år.

Betala in din skolboksgåva till:
Konto: FI45 4055 1120 0020 96,  BIC: HELSFIHH
Mottagare: SLEF
Meddelande: ”Skolböcker, Kenya” eller "Pulpeter, Kenya".
Ange också din hemförsamling (för statistikens skull).

Tack för din gåva!