Sumba-Water-Supply-2013.08.07-AlfWallinPraktiska insatser omfattar byggande av kyrkor, olika reparationer, vägunderhåll, vattenförsörjning och ekonomiska bidrag till olika aktuella projekt. Rent vatten är en livförsäkring.

Missionen har under många år uppmuntrat församlingsbor att aktivt ta del i brunnsprojekt i den egna byn. Byborna kan själva gräva brunnen och får sedan via missionen hjälp med sådant arbete som kräver yrkesfolk.

Förutom brunnar och vattentankar har missionen också byggt lokala byklassrum och kyrkor, där befolkningen får del av det levande vattnet som bara Jesus Kristus kan ge.