Getforetag-2013.07.23-RutAbackaSLEF ger ekonomisk hjälp som startpeng till småföretag.

Syftet med företagen är att de på sikt skall ge dem som är med i företaget en viss inkomst. Företagen är små och drivs oftast av en grupp, ofta kvinnor. Det kan också vara en speciell målgrupp, till exempel en stödgrupp för HIV-positiva.

Startpengen går till att skaffa något som sedan kan växa och ge inkomster till medlemmarna i gruppen – till exempel en get, några hönor eller utsäde. Summan på startpengen är högst 150 euro. Det har visat sig att det oftast är dessa små företag som fungerar allra bäst.