I Kenya är antalet ungdomar i åldern 15–24 år cirka nio miljoner. Utan hjälp hamnar många barn utanför samhället, blir utan utbildning och arbete, och slutar i alltför många fall på gatan. SLEF deltar i ungdomsarbetet både inom kyrkan och på andra sätt, till exempel inom skolvärlden.

Kisumu- ungdomskonferens-2014.01.18-JMboriNår de unga med Guds ord


Inom församlingsarbetet satsar SLEF särskilt på att uppmuntra ungdomsledare, ordna ungdomsläger och stöda körverksamhet. Målet är att fånga upp ungdomarna, ge dem Guds ord, få dem med i olika aktiviteter i församlingarna och på så sätt ge dem en plats och en uppgift i kyrkan.

Ungdomarna uppmuntras också att ge hjälp till församlingsmedlemmar och ordna egna insamlingar. De uppmuntras till egna aktiviter som till exempel att odla något för försäljning.

Inom skolvärlden undervisar missionärerna regelbundet i grundskolorna inom ämnet luthersk troslära. Det är vanligt att så många som 60 förskolebarn undervisas av endast en lärare.

PPI-2012.01.23-InJernSkolhjälp

I skolorna i Kenya används vanligen inga läroböcker, eftersom få skolor har råd med dem. SLEF förser därför årligen tiotals förskolor, grundskolor och gymnasier med läroböcker.

De flesta familjer i Kenya har många barn, och skolavgifterna är ett ständigt problem. Många barn är dessutom föräldralösa. De flesta familjer har också andras barn med i hushållet, ofta barn till avlidna släktingar. SLEF har en skolavgiftsfond som används för särskilt problematiska situationer.

Skolavgifter ges årligen också till kyrkligt anställdas familjer. Präster, evangelister och diakonissor är visserligen utbildade och har arbete, men ibland har de ingen eller mycket låg inkomst. SLEF stöder särskilt sådana familjer med skolavgifter.

RYP murare-2005.05.27-GStenlundYrkesutbildning och kurser

Yrkesskolan RYP på Rukongo ger unga pojkar och flickor möjlighet att skaffa sig en praktisk utbildning. Kenya är ett tättbefolkat land, där 20 % av befolkningen är i åldern 15–24 år. Arbetslösheten är hög. Den som har fått en utbildning har ett klart försprång på arbetsmarknaden. Yrkesskolan på Rukongo som stöds av SLEF utbildar murare, snickare, skräddare och sömmerskor samt frisörer.

SLEF ordnar årligen i samråd med stiften i västra Kenya kurser för kvinnor, för söndagsskollärare och för kyrkligt anställda. Kurserna syftar till att förkovra deltagarna i Guds ord, uppmuntra dem och ge dem möjlighet att diskutera olika aktuella frågor.