Tonarslager-2006.07.25-RNygardTvå lektioner:

Lektion 1 presenteras nedan och tar cirka 60 minuter. Det som behandlas är missionsbefallningen, vad är mission, vår kyrkas missionsarbete och min plats i missionsarbetet.
Lektion 2 består av en missionsspårning och tar cirka 60 minuter. Plocka ihop din egen variant från följande spårning. Info om spårningar och korrekta svar.

Lektion 1
1. Ordet ”mission” och missionsbefallningen, Matteus 28:18–20 (10 min)
Dop- och missionsbefallningen gås oftast i skriftskolan igenom i egenskap av dopbefallning.
Samtala med konfirmanderna:
– Vad tänker konfirmanderna på när de hör ordet mission?
– Vad betyder ordet ”mission” på svenska?
– Finns ordet mission i Bibeln?
– Läs missionsbefallningen, jfr konfirmandernas eventuella lärobok
– Vem var det som gav missionsbefallningen?
– Till vilka gavs den?
– Vilket löfte ges i texten, Matteus 28:18–20?

2. Bildserien ”Vad är mission?” (20 min)
– Visa en bild åt gången, berätta vad varje bild säger, ställ frågor till konfirmanderna, diskutera. Bildserien har en textdel och en serie med bilder (4,5Mb). Bilderna är tänkta att printas ut, vid behov färgläggas. De finns också som bildspel (ca 7Mb, välj spara fil). Bilderna kan också beställas genom att sända ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa SLEF, 050-541 4741.

3. Vår kyrkas mission (5 min)
– Vår lutherska kyrka bedriver ett omfattande missionsarbete med många missionärer utsända
– Kyrkan har inga missionärer på sin lönelista, istället utförs missionsarbetet av missionärer som är anställda av kyrkans officiella missionsorganisationer, som genom enskilda avtal understöds av stiftets församlingar
– Utgå från Kyrkans Missionscentrals sida över Finlands lutherska kyrkas missionsorganisationer, nämn vilka av dem som är aktuella i Borgå stift. Gå till https://evl.fi/i-varlden/mission-och-utvecklingssamarbete och klicka på de olika missionsorganisationerna
– Ta reda på t.ex. antalet missionärer, t.ex. senaste år! Gå till https://evl.fi/kirkontutkimuskeskus/tilastot/lahetystyo
– Det finns finländska lutherska missionärer på alla kontinenter utom Australien och Nordamerika.

4. Samarbetsavtal mellan församlingen och någon av kyrkans missionsorganisationer (5 min)
– Församlingarna i Borgå stift har vanligen slutit samarbetsavtal med någon av de ovan nämnda organisationerna, kring en missionär, ett missionsprojekt eller en stipendiat
– Visa ett samarbetsavtal
– Missionsorganisationen/missionären förser församlingen med info om det aktuella arbetet
– Församlingen ger en viss summa årligen till missionärens arbete, projektet eller stipendiaten, och ber för församlingens missionsprojekt i kyrkans förbön varje söndag

5. Församlingsbrev (10 min)
– Kolla upp vilket samarbetsobjekt konfirmandernas hemförsamling har, dela ut ett infobrev om objektet eller missionärsrundbrev och be dem läsa igenom det
– Frågor?

6. Varifrån kommer pengar till missionärernas arbete? (5 min)
– Be konfirmanderna ge förslag
– Pengarna kommer från församlingarnas kollekter, budgetmedel, insamlingar, enskilda gåvor, ibland statsanslag

7. Hur kan jag stöda missionsarbetet? (5 min)
– Vad kan du göra för att följa missionsbefallningen?
– Gåvor, kollekter, framför allt förbön

Lektion 2 består av en spårning om mission. Se ovan.