Efogruppfoto-2012.06.27-SamuelEriksonVarför frågesport?
Frågesport är ett roligt sätt att lära sig mer om olika saker. Det är också ett sätt att skapa gemenskap inom en eller flera grupper, och tillföra en samling ett positivt spänningsmoment.

Olika sätt att ställa frågor
• Vilken bild (vilket föremål etc.) hör inte hemma bland de övriga?
• Pussla ihop två och två!
• Hur lyder fortsättningen på …?
• Ordna saker eller bilder i rätt ordningsföljd!
• Vem är jag? (missionär, bibelperson, historisk person, gemensam bekant etc.)
Ge ledtrådar!

Varierad svårighetsgrad
– Tippa rätt (bland t.ex. tre alternativ).
– Fråga sådant som deltagarna kan söka svar på (t.ex. i Bibeln).
– Testa vilken kunskap deltagarna har.

Frågor i anslutning till mission
• Ställ aktuella frågor om föreningens / församlingens missionärer. Vad heter de?
• Vilka av SLEF:s missionärer är på fältet just nu?
• Var ordnas nästa missionsfest?
• I vilket land (vilka länder) jobbar vår församlings / förenings missionärer?
• Identifiera aktuella missionsländers flaggor. Vilka färger har vår församlings missionsfälts nationsflagga/-flaggor?

Bibelfrågor om mission
– Hur lyder dop- och missionsbefallningen? / Hur lyder fortsättningen på ”Åt mig har getts all makt …”?
– Vem gav dop- och missionsbefallningen?
– Hur många missionsresor gjorde Paulus?
– Vem har skrivit Apostlagärningarna?

Ordet mission
• Vad betyder ordet mission?
• Finns ordet mission i Bibeln?

Missionssiffror
– Hur många kristna missionärer är utsända från vårt land just nu?
– Hur många lutherska missionärer är utsända från Finland?
– Hur stor del av världens befolkning räknar man vara kristen / icke-kristen?
– Vad betyder 10/40-fönstret?
– Vilket år hände …?