Här finns olika pyssel och lekar med anknytning till missionen.

I Kenya är det oftast varmt året om och barnen leker utomhus. Traditionellt sparkar pojkarna fotboll och flickorna spelar korgboll. På landsbygden leker barnen med sådant som de hittar. Här är några traditionella lekar från den kenyanska landsbygden i västra Kenya.

Boll är en lek där två barn med en boll försöker träffa det tredje barnet, som i sin tur försöker undvika att bli träffad, men om så sker är hon eller han ute.

Uki liknar boll men har en fyrkantig plan och fler deltagare. Utanför två av de motstående sidorna står de som kastar bollen. De försöker träffa dem som är inne i fyrkanten. Inne i fyrkanten finns bon där man är i säkerhet.

Twist-2012.02.25-Kenya-HHolm

Usi betyder tråd, och det är detsamma som att hoppa twist.

Osweko påminner om att hoppa hage men man skuffar stenen med foten från ruta till ruta. Hagen är en rektangel indelad i åtta rutor. Man rör sig först längs med rutorna på ena långsidan och sedan tillbaka via rutorna på den andra långsidan. I vissa rutor får man ha båda fötterna i marken, i andra rutor bara den ena foten. Stenen får inte stanna på ett streck.

I käppleken håller två barn en käpp mellan sig. De andra barnen hoppar över käppen i tur och ordning. Käppen höjs vartefter tills man har en segrare.

10 olikstora stenar på hög
Det behövs några barn, en boll och tio stenar i olika storlek. Rita en cirkel på marken med en käpp. Ett barn stannar inne i ringen. Hans uppgift är att rada de tio stenarna ovanpå varann, i en hög, med den största under och den minsta överst. Under tiden kastar barnen som är utanför ringen bollen mellan sig och försöker med sina kast träffa det barn som är inne i ringen.

Hjullek-2011.10.29-Kenya-SSaramo

Nyange
Ett yttercykeldäck rullas framåt med hjälp av en käpp och stor skicklighet! Man kan också föra det framåt med en käpp fäst med ett rep till hjulet. Det går bra med en hula-hularing!

Små flata stenar eller snäckor
Här är en mycket populär lek som kräver stor skicklighet!

Första omgången startar med att spelaren kastar fem stenar upp i luften med bara den ena handen och försöker sedan fånga så många som möjligt av dem på övre sidan av samma hand medan de faller neråt. De stenar som spelaren lyckas fångas kastas upp igen från övre sidan av handen. Nu fångas så många stenar som möjligt inne i handflatan med samma hand. Då spelaren inte längre lyckas fånga någon sten är hans tur över.

Om spelaren lyckades fånga åtminstone en sten kan han fortsätta med en rond till. Den sten han lyckades fånga håller ha kvar i sin hand, och släpper alla andra stenar på marken.

Nästa rond inleds med ett kast där spelaren kastar den enda stenen i luften, och försöker under tiden att plocka upp en av stenarna från marken och fångar upp stenen som kastades. Allt med samma hand.

Spelaren upprepar detta tills han tagit upp alla stenar från marken.

Nästa rond går ut på att spelaren släpper fyra av sina fem stenar på marken (han håller dem i handflatan, särar på två fingrar och låter dem falla ner). Nu kastar han upp en sten i luften, försöker under tiden att plocka upp två stenar från marken med samma hand innan han fångar upp den kastade stenen.

Detta upprepas igen tills alla stenar på marken är upplockade.

Nästa rond kastar han upp en sten och plockar upp tre stenar. I den sista ronden plockar han upp alla fyra stenarna medan den ena stenen är i luften.

Ombulu
För två personer. Den ena gör fyra små högar av sand. Medan den andra tittar på gömmer den första en ombulu (ett färggrant frö) inne i en av högarna. Sedan fortsätter leken med att samma person som gömt fröet flyttar sandhögarna (med frö och allt) huller om buller medan den andra personen tittar på. Man tar helt enkelt i hela högen och drar den till en ny plats. Detta upprepas flera gånger. Sedan blir det medspelarens tur att gissa i vilken hög ombulun (fröet) finns.