Här finns ett antal sånger och berättelser med anknytning till missionen.

• Sånger på olika språk ›

• Berättelser från missionsfältet ›