Efolek-2011.06.15-SEriksonVad är en spårning?
En spårning är en runda längs ett antal stationer inomhus eller utomhus. Vid varje station finns en uppgift att lösa, något utföra något eller någonting att pröva på.

En spårning är ett annorlunda inlärningssätt, ett aktivt avbrott och ett roligt sätt att vara tillsammans. Genom en spårning kan man lära känna annorlunda kulturer och länder, pröva på olika språk och testa sin kunskap i missionsfrågor.

Spårningar passar för alla åldrar. Den kan utgöra en bakgrundsaktivitet under en viss tid i ett utrymme som man samlas i, vara ett programinslag under en helg eller användas som en lektion i skriftskolan. Spårningen kan också fungera som en skollektion i religion eller som ett kvällspass i en barngrupp.

Spårningens inslag kan man själv komponera ihop utgående från material om församlingens eller föreningens missionsarbete eller något annat tema som man önskar framhålla. Spårningen här kan man använda som den är, ha som modell för en egen spårning eller för att ta delar av och kombinera dem med egna idéer.

Indela gruppen i lag om 2–4 deltagare som tillsammans i grupp går igenom hela spårningen. Varje grupp ska ha penna och papper och anteckna sina svar för en gemensam genomgång efteråt. Det går också ordna en lekfull tävling mellan deltagarna eller mellan grupperna som deltar i spårningen. Spårningen kan också vara helt frivillig så att deltagarna väljer ut ett visst antal stationer som de besöker.

Vill man satasa lite extra på sin spårning kan deltagarna klä sg i afrikanska tyger och smycken. Spela gärna afrikansk eller orientalisk musik i bakgrunden.

Några saker att tänka på:
Man kan göra riktiga svarsblanketter anpassade för sin spårning.
Tänk igenom ifall någon av stationerna behöver en assistent som kan hjälpa deltagarna med uppgiften i fråga!
Planera in lämpligt antal stationer för spårningen beroende på tid, utrymme och ålder. Vanligen hinner man med åtta–tio stationer på en timme.
Tänk igenom hur deltagarna hittar till nästa station. Inomus kan en karta eller uppsatta färgade lappar fungera, eller varför inte ”Ikea”-pilar med målartejp. Utomhus kan man ange nästa station genom en lapp med anvisningar vid varje station.
Någonstans behöver de rätta svaren finnas för deltagarna att kontrollera sina svar med.

=> Här finns en spårning på temat mission som kan användas helt eller delvis!
Varje blad (sida) utgör en uppgift. Välj de uppgifter du vill och printa ut dem för använding.

I en av uppgifterna behövs en läsebok på samburu.
Korrekta svar på uppgifterna finns här.