I Kenya är det mycket viktigt att hälsa ordentligt på varandra. Att fråga hur man mår och hur alla andra mår. Här lär du dig hälsa på tre språk som talas i Kenya.

Swahili – nationellt språk i Kenya

Jambo / hujambo! (Hej!)
– Sijambo! (Hej!)

Jambo-2013-KrKr-MSundstedt

Habari? (Hur mår du?)
– Nzuri sana! (Tack, mycket bra!)

Habari gani? (Vad hörs? / Hur står det till?)
– Salama! (Fint!)

Luo – stamspråk i Kenya

Att hälsa
Amosi! = Hej! (egentligen Jag hälsar dig!) Uttalas amååsi
– Ber ahinya! (betyder egentligen Mycket bra!) Uttalas beerainja

Intie-2013-KrKr-MSundstedt

eller så här:
Intie? = Hur är läget? (egentligen Finns du till?) Uttalas med korta vokalljud
Antie! = Fint! (egentligen Jag finns!)

Hälsa dagtid
Osawore! = Goddag! Uttalas åsaore
– Osawore ahinya! = (mycket) goddag! Uttalas åsaoreainja

Hälsa kvällstid
Oimore! = God kväll! (egentligen Skyn har stängt sig) Uttalas åimåre
– Oimore ahinya! = (mycket) godkväll! Uttalas åimåreainja

Hälsa på många människor:
Misawa uru! = Hälsningar till er alla! Uttalas misaua uuru
– Misawa ahinya! (egentligen Frid till dig/er!) Uttalas misauainja

Ithi-nadi-2013-KrKr-MSundstedt

Hur mår du?
Ithi nadi? = Hur går det för dig? Uttalas idhinaadi (dh som i  engelskans the)
– Athi maber! och tillägger: To in? = Det går bra, hur går det för dig? Uttalas adhimabeer
An bende athi maber! = Det går bra också för mig! Uttalas an bende adhimabeer

Samburu – stamspråk i Kenya

Supa! (Hej!) U uttalas som o, sopa, första stavelsen är kort, alltså sopa, inte soopa
– Oyie! (Hej! egentligen Och du?) Uttalas åjje (o uttalas som å, precis som i finskan)

Oyie-2013-KrKr-MSundstedt

Serian iatata? (Har ni det bra? egentligen Har ni frid?) Uttalas seerian iataata
– Serian! (Frid!)

Irara supati? (Mår ni bra?) Uttalas iraara sopaati
– Ikira iyioo supati! (Vi mår bra!) Uttalas ikiira ijjåå sopaati