Atemo-Youth-Choir-06.04.23b-GoranSMissionsarbete är att i ord och handling visa på Jesus och hans kärlek till alla människor.
Detta finns med i allt som händer på missionsfältet, även om arbetsuppgifterna varierar. Också då man hjälper folk praktiskt, är det Jesu kärlek som är det underliggande motivet.

Vad innebär en praktikperiod?
En missionspraktikant deltar i arbetet på missionsfältet under en kortare tid, enligt de förutsättningar och ramar som ifrågavarande fält ger. Arbetsuppgifterna är knutna till missionärernas egna uppgifter eller till någon lokal församlingsanställds uppgift. Praktikanten hjälper till inom skolvärlden, diakonin, underhållsarbetet, församlingsverksamheten såsom söndagsskolor, gör hembesök eller utför andra uppgifter av varierande slag.

Varför?
Man gör en praktikinsats på missionsfältet, för att man vill engagera sig i andras liv och villkor, berätta om Jesus Kristus, lära känna andras livssituation och andra kulturer, lära sig mer om missionsarbetet, eller pröva på om man skulle passa som missionär. Det är bra att på förhand tänka igenom vilka ens motiv för praktiktiden är, och vilka förväntningar man har.

Var?
SLEF:s praktikfält finns i Kenya, i Etiopien och i Främre Asien.

Vem?
Missionspraktik passar för dig som har intresse för kristen mission i ett globalt perspektiv, gärna avspeglat i ett redan aktivt engagemang i SLEF, i hemförsamlingen eller på något annat sätt i den lokala omgivning där du lever. Praktikanten bör vara myndig, en aktiv luthersk kristen, fysiskt och mentalt frisk, samt tillräckligt språkkunnig. Både äldre och yngre personer kan vara praktikanter.

Praktikanter tas emot under förutsättning att praktikanten är lämplig och att missionärernas egna uppgifter vid den aktuella tidpunkten ger utrymme för handledning av praktikanten. Förtur har den som genomgått SLEF:s ledarutbildning och/eller Finska Missionssällskapets kurs Min Mission.

När?
Praktikperioden är i regel 1–3 månader lång, beroende på landets visumbestämmelser. Praktiktiden kan förläggas till vilken period under året som helst, förutsatt att det passar för det mottagande fältet.

Hur?
Praktikanten betalar själv sin resa mellan Finland och landet där praktiken görs, samt visum, reseförsäkring och vaccinationer. Därtill behöver praktikanten medel för löpande utgifter. SLEF står för resorna mellan flygfältet i mottagarlandet och praktikorten. SLEF betalar också enligt anhållan eventuella arbetsresor i landet där praktiken görs. SLEF står för kost (i regel ett mål varm mat per dag) och logi under praktiktiden. SLEF betalar 50 euro per månad i fickpeng, ifall praktikanten inte får annat bidrag.

Praktikanten ska skriva en rapport om praktiktiden till SLEF, och också tillhandahålla information i SLEF:s tidskrifter under eller efter praktiktiden.

• Ansökan om praktikplats ›