Julstjarna-08.07.25-GoranSAnsökningsformulär
Du som är intresserad av en praktikplats på SLEF:s utlandsfält (Kenya eller Främre Asien) ska sända in en personlig ansökan, enligt ett färdigt formulär som finns på SLEF:s webbplats. Beskriv dig själv, ge en redogörelse för vad du uppfattar att kristen tro och kristen mission innebär, redovisa dina studier, intressen, framtidstankar, ditt internationella intresse m.m. Ange önskad tidpunkt för och längd på den tilltänkta praktiken. Nämn dina språkkunskaper och dina eventuella kristna och andra ideella engagemang. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter.

Referenspersoner
Din ansökan ska kompletteras med en rekommendation av två referenspersoner, av vilka den ena bör vara från din hemförsamling eller en SLEF-aktiv person. För detta ändamål finns ett formulär för rekommendationsbrev, som referenspersonen ska fylla i och sända in direkt till SLEF.

Deadline
Det behövs tid att planera en praktikperiod, tid för vaccineringar m.m. Därför ska du ansöka om praktikplats i mycket god tid:

 • Om du hoppas kunna göra din praktikinsats under en vårtermin, ska du ansöka senast den 31 juli föregående år.
 • Om du hoppas kunna göra din praktikinsats under en sommar, ska du ansöka senast den 30 november föregående år.
 • Om du hoppas kunna göra din praktikinsats under en hösttermin, ska du ansöka senast den 28 februari samma år.

(I brådskande fall kan du kontakta SLEF:s missionsledare, för att höra om eventuella möjligheter till praktik med kort varsel.)

Tillgången på praktikplatser måste sist och slutligen bedömas utgående från det aktuella fältets möjligheter att handha praktikarrangemangen.

Blanketter att skriva ut:

       • Blankett för ansökan om praktikplats ›
       • Blankett för rekommendationsbrev ›
       • Blankett för praktikrapport ›


SLEF:s handläggning av ansökningar om praktikplatser

Urvalskriterier

Allmänna förutsättningar: Sökanden bör ha fyllt 18 år och vara en aktiv, luthersk kristen med god fysisk och mental hälsa.

Företräde ges enligt följande:

 • den som har genomgått SLEF:s ledarutbildning eller Finska Missionssällskapets preliminärutbildning
 • kristet engagemang i SLEF, i hemförsamlingen eller på något annat sätt i den lokala omgivningen
 • kännedom om vad kristen tro och kristen mission innebär
 • villighet att delta i missionsarbetet, till exempel genom att undervisa
 • utbildning eller arbetserfarenhet
 • språkkunskaper
 • ideella engagemang
 • erfarenhet inom de områden som är aktuella på fältet, till exempel musik, söndagsskolarbete, diakoni etc.

Beslut

Efter den 28 februari, den 31 juli, respektive den 30 november behandlas alla inkomna ansökningar av SLEF:s missionsledning.

Följande steg är att sökandena kallas till intervju. Vid intervjun klargör man sökandens förväntningar och tankar om praktiktiden. Man går också igenom vad arrangemanget innebär, och var den sökande står när det gäller trosfrågor.

Sedan tillfrågas fältet om möjligheterna att ta emot praktikanter.

Först därefter fattar SLEF det definitiva beslutet angående ansökningarna.

Kontaktperson för SLEF:s praktikplatser:
Brita Jern, missionsledare
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil:  +358 50 541 4741