2007.10.21-Istanbul-SLEF-gruppDeltagarna i SLEF:s första gruppresa till Istanbul sjunger i gudstjänsten 21.10.2007 i Svenska konsulatets kapell.

År 1709 skickade Sverige en luthersk präst till Konstantinopel. Samma år sökte Sveriges kung Karl XII skydd hos ottomanerna efter att ha förlorat striden mot ryssarna vid Poltava.

År 1741 beslöt Sveriges parlament att samla in pengar för ett kyrkbygge i Konstantinopel. Också från Tyskland och Finland fick man medel för detta. Kyrkan stod år 1748 färdig i Sveriges konsulats trädgård i Konstantinopel. Kyrkan brann år 1818 och i dess ställe byggdes år 1858 det nuvarande, lilla, gotiska träkapellet. Efter 1884 betalade svenska staten inte längre kapellets utgifter och inte heller prästens lön. De i budgeten för kyrkan avsedda medlen användes i stället för andra diplomatiska syften i Europa.

2007.10.21-Istanbul-Svenska-konsulatets-kapell-GoranSKapellet i Svenska konsulatets trädgård i Istanbul. Foto Göran Stenlund.Istanbuls Lutherska Kyrka (ILK)

År 1999 började finländare som bodde i Istanbul hålla gudstjänster i det då oanvända kapellet vid Sveriges konsulat. När man fann en finländsk präst som behärskade turkiska, byttes snart gudstjänstspråket till turkiska.

I februari 2005 registrerades Istanbuls Lutherska Kyrka i enlighet med den turkiska statens lagar. I november 2006 antogs en kyrkoordning, genom vilken också de turkiska lutherska församlingarna i Peshtera, Bulgarien, samt Mannheims församling i Tyskland införlivades med Istanbuls Lutherska Kyrka.

2013.02.17-Istanbul-Istiklal-GoranSGågatan Istiklal utanför Istanbuls Lutherska Kyrka. Foto Göran Stenlund.Istanbuls Lutherska Kyrka hade år 2007 elva döpta medlemmar, och antalet har ökat med 4–5 personer per år. Till högmässorna möter dock ett femtiotal besökare upp. Eftersom det lilla kapellet började bli för trångt, sökte man under år 2007 aktivt en större gudstjänstlokal. Sommaren 2008 kunde ILK flytta från det svenska konsulatets lilla kapell till större utrymmen i en oanvänd armenisk-katolska kyrka invid Istiklal, en gågata i centrala Istanbul. Under adventstiden år 2009 togs kyrkans förnyade sång- och liturgihäfte samt kyrkohandbok för första årgångens texter i bruk. Under år 2015 utgavs den första upplagan av en utvidgad sångbok för Istanbuls lutherska kyrka. Psalmboken innehåller liturgi, psaltarpsalmer, sånger och psalmer.

I juni 2012 hölls kyrkans första konfirmationsläger. Med på lägret var nio konfirmander från Istanbul och Bulgarien. Dessa konfirmerades senare under året. År 2015 var antalet döpta medlemmar i församlingen i Istanbul fyrtiofyra (44). I april 2016 flyttade församlingen bort från kyrkobyggnaden som använts sedan år 2008 till en annan armenisk-katolsk kyrka i närheten.

2012.02.19-Istanbul-Odakule-kyrka-GoranSGudstjänst 19.2.2012 i Istanbuls Lutherska Kyrka. Foto Göran Stenlund.

Izmir

I staden Izmir vid Turkiets västkust grundades en luthersk församling söndagen den 21 oktober 2012, då församlingen firade sin första gudstjänst i Notre Dame de Lourdes-kyrkan, en katolsk kyrka i staden. Dagen innan hölls församlingens första dophögtid.

Bulgarien

Kontinuerlig kontakt från Istanbuls Lutherska Kyrkas sida har från början av 2000-talet upprätthållits med den lutherska församlingen i staden Peshtera i Bulgarien. År 2012 startade en annan luthersk församling i staden Krushevo i Bulgarien.

Brita Jern,
missionsledare