REP-ovningslektion-SolveigNEn av REP-projektets lärarstuderande håller en övningslektion i en skola i Kenya.

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) har sedan 1970-talet kanaliserat utvecklingsmedel från finska staten inom olika områden. I och med år 2014 avslutades ett mångårdigt utbildningsprogram för föräldralösa ungdomar i västra Kenya. Flera olika vattenprojekt med borrhål har på senare år genomförts i samarbete med finska staten. Även ordinära bybrunnsprojekt har genomförts i SLEF:s regi.

• Utbildningsprogram ›
• Vattenprojekt ›
• En vattentank blir till ›

Det finns många fördelar med en brunn! En brunn i Kenya innebär att

Barn-pumpar-vatten-GoranS• barnen kan gå i skolan i stället för att söka vatten

• kvinnorna får tid över för annat, när vattnet finns att hämtas nära till

• mänskor hålls friskare. 80% av sjukdomarna i tropikerna beror på orent vatten, bl.a. tyfoid och kolera.

• pengar kan användas till annat än till medicin, t.ex. till skolavgifter och mat

• många personer i ett hushåll frigörs till andra uppgifter än att sköta dem som är sjuka. En person som är sjuk till följd av orent vatten binder upp andra. Inte heller den sjuka kan jobba eller gå i skola.