REP-001REP-studerande, som genomgick yrkesskola eller gymnasium åren 2004-2007, med sina faddrar längst framme på bilden.

REP – 2004–2014
Målet med REP-projektet var att ge föräldralösa ungdomar på landsbygden i västra Kenya möjlighet att gå i skola och utbilda sig. Utan utbildning faller alltför många barn och unga i Kenya utanför samhällets ramar.

REP-2015-Utdelning av diplom-InJernI början av år 2015 hölls en avslutande samling för REP-projektet. Inbjudna var REP-kommittén, som haft kontakt med dessa ungdomar och de 37 elever som tagit del av den andra satsningen från 2008.

Under vår korta dimission delades det ut diplom till alla som arbetat på frivillig basis i kommittén. Utan dem hade inte det här projektet varit möjligt att genomföra. Kontaktpersonerna valdes i tiden så att de kom från samma region som de ungdomar som de fungerade som kontaktpersoner för.

Eleverna fick också varsitt diplom. Ungdomarna fick under dagarna berätta om hur deras liv har varit och hur det är idag. Alla är ju föräldralösa, de kom från enkla förhållanden.

Missionär Ingrid Jern berättar: ”När jag lyssnade till ungdomarnas livhistorier förundrades jag över hur de orkat kämpa på. Någon hade gått på 16 arbetsintervjuer innan han fick jobb. En annan hade blivit lovad arbete efter tre månaders praktik för att sedan få se hur arbetet gick till någon helt annan på grund av släktskap och korruption. Men glädjande nog så hade många av dem bra arbeten nu. När man hörde hur de fått kämpa kan man också ana hur mycket hjälpen med skolgång och studier betytt för dem. Utan den möjligheten hade de antagligen inte kommit så långt som de är idag. Bland många av dem tyckte jag mig också se en villighet att hjälpa andra som har det svårt idag. Till exempel hade de startat en typ av grupp som skulle arbeta för att stöda föräldralösa i deras närhet. En av dem har startat en egen skola. Ett sådant här stöd ger ringar på vattnet. I slutändan hjälper det hela familjer och byar.”

Hälsning från en av dem som fått hjälp via REP:

Hej allihopa,
Å alla REP studerandes vägnar vill jag tacka SLEF för det stöd som ni gett sedan 2004 fram till idag. För att ni ska få veta berättar jag att vi alla hade anspråkslösa bakgrunder som inte skulle ha gett oss någon framgång. Genom er förlängda, hjälpande hand kan vi nu känna hur våra drömmar är möjliga. Ni var som våra föräldrar och vi bad alltid för alla understödjare som gjorde det här programmet till en framgång. I våra hjärtan och med de kunskaper vi förvärvat kan vi nu gå ut och ge detta tillbaka till samhället. Vi har också startat en grupp med samma mål som REP. Vi hoppas att vi med ert stöd kan fortsätta att stöda flera mindre bemedlade barn i våra respektive kyrkor. Jag skulle gärna säga mer, men är utan ord. Jag önskar vi skulle få möjlighet att komma till Finland och se de projekt ni har där och mänskorna bakom dem. Ta emot våra varma hälsningar och önskan om ett gott nytt år 2015. Gud välsigne er alla. Tack. Er i Kristus, Fr O Mirito.

REP – resultat
Under åren 2004–2007 avlade 28 ungdomar inom REP-projektet yrkesexamen och 38 ungdomar genomgick gymnasiet, av vilka 36 klarade studentexamen.

REP-projetets andra fas inleddes år 2008. Då fortsatte de 36 studenterna sin utbildning på nästa nivå. Fyra ungdomar påbörjade då universitetsstudier, tretton utbildade sig till lärare och fjorton utbildade sig på institutsnivå, flera av dem i tekniska läroanstalter. Fyra av de 36 studenterna avbröt av olika orsaker utbildningen och en har utbildat sig i ett annat sammanhang.

Tidsperioden för den tredje fasen i REP-projektet pågick åren 2010–2014. År 2013 blev nio ungdomar klara med sina examina. Dessa studerade vid St Annes College, Kisumu Polytechnic, Matongo Lutheran Teachers Training College, Rift Valley Institute of Technology och Lake Institute of Tropical Medicin.

Ytterligare sex ungdomar blev klara med sina studier under år 2014. Dessa studerade bland annat språk, vetenskap, konst och pedagogik vid Kenyatta University, Maseno University, Masinde Muliro University, Moi University och Teachers Training College.

Samarbetspartners
REP-projektet var ett projekt i Kenya som SLEF tog initiativet till, och som finska staten genom Utrikesministeriet antog som sitt utvecklingsprojekt. Samarbetspartner i Kenya var stiftet Lake Diocese inom den lutherska kyrkan. Förutom den kenyanske projektkoordinatorn, Meshack Ngare, hade varje studerande en fadder, en personlig stödperson, som besökte den studerande både i skolan och i hemmet.

Till vem riktade sig REP?
Alla ungdomar som omfattades av REP-projektet var föräldralösa, de flesta till följd av aids. Lika många pojkar och flickor var antagna. Projektet riktade sig till fattiga som inte annars skulle ha kunnat få motsvarande utbildning. När projektet startade, valdes 15 ungdomar ut i varje distrikt. Dessa fick gå vidare till urval och intervju. Bland dem valdes slutligen omkring 70 ungdomar ut.

Vad omfattade REP-hjälpen?
REP-medlen täckte skolavgifterna för alla studerande. I första fasen av projektet stod familjen eller vårdnadshavaren för alla skolböcker, skoluniformer och eventuellt internatsboende. I projektets andra fas stod REP också för internatskostnaderna.

Bakgrund
Dagens befolkning i Kenya på 40 miljoner mänskor innefattar 20 miljoner unga under 18 år, av vilka 1,8 miljoner är föräldralösa. Kenyas barn och unga får i medeltal tio års utbildning, medan motsvarande siffra i Finland är 17 år. Grundskolan, som är åttaårig, är i Kenya officiellt gratis. Gymnasiet är fyraårigt och yrkesskolan tvåårig.

År 2008 introducerade Kenya ekonomiska lättnader i gymnasieutbildningen. Staten ska stå för studieavgifterna (tuition fees) medan föräldrarna ska stå för internatskostnader, mat och skoluniformer. Eftersom hälften av landets befolkning livnär sig på mindre än en euro per dag, är det ändå många ungdomar som i praktiken inte har tillgång till gymnasium. Utbildning efter gymnasiet är möjlig endast om den studerande har ekonomiska möjligheter till det, eftersom den inte är gratis.

Hållbar utveckling
Hjälp till utbildning är ett av de bästa sätten att hjälpa befolkningen i Afrika. Alla barn och unga i Kenya kan inte garanteras skola, utbildning eller arbete. Men många kan få hjälp. Dessa kan i sin tur hjälpa andra. Utbildningshjälp är hållbar hjälp, inte bara ett sätt att lindra den akuta nöden. En hjälp för framtiden, inte bara för stunden.

Sara Cameron, Chief Communication Officer vid UNICEF:s Kenya-avdelning, har sagt: ”En investering i gymnasieutbildning betalar sig i friskare familjer, mer kvalificerad arbetskraft, starkare ekonomi och minskad fattigdom.” (IPS Africa)

• Bilder av REP-studerande ›

Projektets ekonomiska ramar

Beviljade statsmedel:

•  år 2010:  19 900 €

•  år 2011:  19 950 €

•  år 2012:  13 400 €

REP-projektet beviljades inga statsmedel för åren 2013–2014, men måste ändå slutföras. SLEF:s andel i REP-projektet utgjorde cirka 4 355 € per år, eller 140 € per student och år.

Kontaktperson i Finland för REP-projektet:
Solveig Nylund, ekonomichef
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn:  +358 (09) 6811 5621