Ingen av dessa ungdomar i Kenya hade fått någon utbildning utan REP-projektet!

REP-003REP-studerande 2004-2007 från Eastern Nyanza distrikt.
REP-005REP-lärarstuderande från Nyagowa vid Matongo Teachers' Training College.
REP-002REP-studerande 2004-2007 från Nyamira Borabu distrikt.
REP-004REP-lärarstuderande vid Matongo Teachers' Training College.
REP-008Projektkoordinator Meshack Ngare (t.v.) med en REP-studerande (t.h.) vid Kenya Polytechnic, Nairobi.
REP-006En av REP-projektets lärarstuderande i skoluniform.
REP-009Några REP-studerande vid Kisumu Polytechnic.
REP-010Jackline - en av REP-stödpersonerna - vid sitt tefält.