Sumba-Water-Supply-13.07.27-AlfWBorrningen genomfördes den 15 juni 2013. Borrhålet gav mycket vatten av god kvalitet. Detta vatten saknar dessutom den saltsmak som är vanlig i denna trakt.

Se Sumba vattenprojekt i bild här!

Sumba vattenprojekt som färdigställdes år 2013 kunde glädja många i byn Sumba. Till en början fungerade vattenprojektet till belåtenhet. Efter en tid slutade dock borrhålet ge vatten. Trots rensning blev situationen inte bättre. SLEF ansökte år 2018 om medel till finska staten för ett borrhål på en plats som identifierats nära intill det förra hålet. Tanken var att utnyttja all infrastruktur som hade byggts upp kring det första borrhålet, tankar, ledningar, bevattningsstationer och så vidare. Tyvärr fick den nya ansökan avslag. Försök att få medel från annat håll lyckades. Under 2020 och början av år 2021 färdigställs Sumba vattenprojekt med hjälp av ett helt nytt borrhål som borrades våren 2020.

Byn Sumba på bergssluttningen i Kaksingri-dalen nära Viktoriasjön saknade fram till år 2014 egen vattenkälla. Detta var ett stort problem för ortens invåmare, där 60 % är barn, men också för byns boskap. Djuren måste föras flera kilometer för att komma till ett vattenhål.

Bakgrund
I dalen som ligger nedanför bergsbyn Sumba finns från förut fem borrhål. Under senare år har vattenkonsumtionen stigit märkbart. Särskilt under torrtiderna har trycket på de befintliga brunnarna varit stort. Vattenhämtandet har tagit mer och mer tid i anspråk, i takt med att köerna blivit längre och längre. För att hjälpa upp situationen planerades ett nytt borrhål högre upp på sluttningen.

Samarbetspartners
Vattenprojektet Sumba vattenförsörjning är ett projekt i Kenya som SLEF har tagit initiativ till, och som finska staten genom Utrikesministeriet antog som sitt utvecklingsprojekt. Samarbetspartner i Kenya var stiftet Lake Diocese inom den lutherska kyrkan. Bysamhället upplät mark för projektet.

Vem får hjälp av projektet Sumba vattenförsörjning?
I Sumba bysamhälle verkar en byskola med 220 elever. Invid denna skola är borrhålet placerat. Bland byns cirka 2 000 invånare är det inte bara kvinnorna som hämtar vattnet, utan också barnen och männen. Ett borrhålet underlättar livet för alla byns invånare, också genom att byns boskap inte behöver föras ner till sjön, som ligger på flera kilometers avstånd, för att kunna dricka.

Vad går projektet Sumba vattenförsörjning ut på?
Ett djupborrat vattenhål har borrats i berggrunden, och en pump som drivs med solenergi har installerats. Befolkningen får tillgång till vattnet genom en vattentank med en handpump, samt tre satellitvattenposter för befolkningen och likaså tre för boskapen.

Hållbar utveckling
Systemet med solpaneler som drivkälla för pumpningen är i praktiken nästan underhålls- och kostnadsfritt. Framför allt är systemet miljövänligt.

Vattenprojektets resultat
Med hjälp av vattenhålet på bergssluttningen invid Sumba byskola skulle vattentillgången i området säkerställas. Och eftersom det grundvatten som man pumpar upp är rent och av god kvalitet, kommer områdets befolkning på sikt att befrias från magåkommor förorsakade av smutsigt vatten ifall man får ett fungerande borrhål. Vattenpumpningen i området blir både förmånligare och miljövänligare än den är idag.

Projektets ekonomiska ramar år 2014
Beviljade statsmedel år 2014:  41 700 €. SLEF:s andel i projektet Sumba vattenförsörjning: 7 440 €.

Nya planer för Sumba vattenförsörjningsprojekt år 2019
År 2020 borrades ett nytt borrhål ca 400 meter från det ursprungliga borrhålet. Genom upprop i Finland lyckades ekonomiska medel uppbringas för att få ett nytt borrhål borrat och den befintliga infrastrukturen kopplad till det nya källan. Den totala summan för att iståndsätta Sumba vattenprojekt genom det nya borrhålet är 31 950 euro. 1) borrning, inklusive arbete 12 000 euro, 2) ny pump, inverter etc, inklusive arbete 12 000 euro och 3) vattenledningar och arbete i anslutning till detta 8 000 euro.

SLEF kan med glädje meddela att insamlingen av medel för borrningen av borrhålet och punputrustningen lyckades över förväntan. Drygt 30 000 euro har influtit i bidrag från en samfälllighet, ett storföretag, flera småföretag och ensilda personer. Ett stort tack till er alla!

Den 18 februari 2020 borrades de sista metrarna av ett nytt Sumba borrhål invid Rukongo missionsstation i Kenya i stället för det förra borrhålet som borrades 2013 men sinade efter en tid. Det nya hålet är 163 m djupt.

Missionär Alf Wallin meddelar  att det nya borrhålet ger bra med vatten. En grov test gav 4500 liter/h. Det är dessutom vatten från ådror som ligger mycket djupt nere. Det mesta vattnet kommer på mellan 120–130m:s djup. Borrandet har skett i berg ända från 30 m vilket är mycket bra.

Vattnets smak är också bra. En test av vattenkvaliteten visade också att vattnet också uppfyller alla hälsoaspekter.

Stöd projektet Sumba vattenförsörjning!
Bankkonto:  FI45 4055 1120 0020 96,  BIC: HELSFIHH
Mottagare:  SLEF
Meddelande:  YM, Sumba vattenförsörjning

Tillståndsnummer:
Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020

Tidigare genomförda vattenprojekt:

• ABC vattenförsörjning ›
• Atemo vattenförsörjning ›

Kontaktperson i Finland för Sumba vattenförsörjning:
Solveig Nylund, ekonomichef
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn:  +358 (09) 6811 5621